ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1271
Related Station ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 1997-09-01 00:00 ως 2010-11-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο.
Instrument 20015201
Start Date 1951/06/01 08:00
End Date 2010/11/30 00:00
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months