ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
ID 20015201
Related Station ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1272 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 20015201 1951/06/10 08:00 1951/07/31 08:00
1271 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 1997-09-01 00:00 ως 2010-11-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο. 20015201 1951/06/01 08:00 2010/11/30 00:00