ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1272
Related Station ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20015201
Start Date 1951/06/10 08:00
End Date 1951/07/31 08:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values